Bạn biết viết mẫu Sơ yếu lý lịch làm chứng chỉ hành nghề chưa?

Sở hữu chứng chỉ hành nghề thì sẽ phải chuẩn bị nhiều giấy tờ, trong đó không thể thiếu Mẫu Sơ yếu lý lịch cấp chứng chỉ hành nghề. Tưởng chứng mẫu Sơ yếu lý lịch cấp chứng chỉ hành nghề dễ viết, thế nhưng khi bắt tay vào viết thì sẽ gặp những khó khăn nhất định.

Bài viết này giúp bạn biết cách viết Sơ yếu lý lịch cấp chứng chỉ hành nghề. Cùng theo dõi chi tiết nhé.

1. Giới thiệu mẫu Sơ yếu lý lịch cấp chứng chỉ hành nghề

Khi một cá nhân đã kết thúc khóa học nghề và có nhu cầu được cấp chứng chỉ hành nghề thì phải chuẩn bị hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề, trong bộ hồ sơ đó sẽ có mẫu Sơ yếu lý lịch cấp chứng chỉ hành nghề với các thông tin đầy đủ.

Giới thiệu mẫu Sơ yếu lý lịch cấp chứng chỉ hành nghề
Giới thiệu mẫu Sơ yếu lý lịch cấp chứng chỉ hành nghề

Mẫu Sơ yếu lý lịch cấp chứng chỉ hành nghề sẽ tóm lược các thông tin về người xin cấp chứng chỉ hành nghề cùng với thông tin về nhân thân của người xin cấp chứng chỉ. Bên cạnh đó sẽ là các thông tin có liên quan đến quá trình học tập, quá trình làm việc của người xin cấp chứng chỉ.

Mẫu Sơ yếu lý lịch cấp chứng chỉ hành nghề có thể được viết bằng tay hoặc cũng có thể sử dụng bằng cách đánh máy khi điền các thông tin vào mẫu. Bạn có thể mua hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề có sơ yếu lý lịch tại các cửa hàng bán các đồ văn phòng phẩm.

Tìm hiểu thêm: Cách viết mẫu sơ yếu lý lịch cấp chứng chỉ hành nghề y

2. Định hướng viết nội dung Sơ yếu lý lịch cấp chứng chỉ hành nghề

Để viết hoàn thiện các nội dung trong mẫu sơ yếu lý lịch, người viết cần khai thác những vấn đề cần thiết để chắc chắn đưa nội dung vào bên trong một cách chuẩn nhất. Dưới đây là những chia sẻ giúp bạn nắm rõ hơn cách viết Sơ yếu lý lịch cấp chứng chỉ hành nghề:

Định hướng viết nội dung Sơ yếu lý lịch cấp chứng chỉ hành nghề
Định hướng viết nội dung Sơ yếu lý lịch cấp chứng chỉ hành nghề

2.1. Khai thác bố cục trong Sơ yếu lý lịch cấp chứng chỉ hành nghề

Mẫu sơ yếu lý lịch xin cấp chứng chỉ hành nghề được viết trên giấy khổ 4A gồm có 4 trang, bố cục của mẫu sơ yếu lý lịch này về cơ bản gồm các phần như sau:

- Phần thông tin bản thân.

- Phần thông tin gia đình.

- Phần quá trình học tập.

- Phần quá trình làm việc/hoạt động.

- Phần kết luận.

Với các phần này thì người viết chỉ cần điền vào trong mẫu theo từng trường nội dung là được.

Khai thác bố cục trong Sơ yếu lý lịch cấp chứng chỉ hành nghề
Khai thác bố cục trong Sơ yếu lý lịch cấp chứng chỉ hành nghề

2.2. Hướng dẫn viết mẫu sơ yếu lý lịch xin cấp chứng chỉ hành nghề

Có bố cục rõ ràng trong sơ yếu lý lịch cấp chứng chỉ hành nghề rồi, chúng ta sẽ bắt tay ngay vào việc viết nội dung trong sơ yếu để làm hoàn chỉnh nội dung:

2.2.1. Viết nội dung bìa sơ yếu lý lịch cấp chứng chỉ hành nghề

Trong nội dung của trang bìa trong SYLL xin cấp chứng chỉ là những thông tin cơ bản liên quan tới người xin cấp chứng chỉ đó là:

- Họ tên đầy đủ của người xin cấp chứng chỉ hành nghề: bạn cần phải viết chữ in hoa toàn bộ tên, đầy đủ cả họ và tên đệm nếu có, viết tên chính xác đúng theo như trong giấy khai sinh.

- Ngày sinh của người xin cấp chứng chỉ: viết thông tin dựa vào giấy khai sinh, không được viết sai thông tin về tuổi.

- Hộ khẩu của người xin cấp chứng chỉ: viết đúng theo trong sổ hộ khẩu.

- Số liên hệ: viết vào đó thông tin liên hệ chính xác, số điện thoại hay dùng của bạn.

- Khi cần báo tin cho ai? Thì bạn viết tên đầy đủ của một người mà bạn tin cậy như Bố mẹ đẻ của bạn, đồng thời hãy để lại số liên hệ của người đó, địa chỉ của người đó đang sinh sống nhé.

Viết nội dung bìa sơ yếu lý lịch cấp chứng chỉ hành nghề
Viết nội dung bìa sơ yếu lý lịch cấp chứng chỉ hành nghề

2.2.2. Viết thông tin nội dung Sơ yếu lý lịch xin cấp chứng chỉ

Trong bản SYLL thì không thể thiếu được các yếu tố như Quốc hiệu, Tiêu ngữ, tên sơ yếu, ảnh thẻ dán trong SYLL, tất cả những thông tin này được cập nhật theo mẫu có sẵn của bản SYLL xin cấp chứng chỉ hành nghề. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở các phần điền nội dung thông tin tiếp theo.

- Đối với thông tin lý lịch của người viết Sơ yếu xin cấp chứng chỉ hành nghề sẽ gồm:

+ Họ tên: viết chữ in hoa đúng với giấy khai sinh, ghi như phần trang bìa của SYLL.

+ Giới tính: viết đúng giới tính bản thân.

+ Ngày sinh: viết đúng ngày sinh, tháng sinh và năm. Tiếp theo là điền nơi sinh thì bạn viết địa chỉ nơi mà bạn đã đăng ký hộ khẩu thường trú của nhà bố mẹ đẻ nhé.

+ Nguyên quán: bạn ghi theo thông tin địa chỉ của hộ khẩu thường trú nơi bạn được sinh ra.

+ Địa chỉ hiện nay: bạn viết chính xác địa chỉ nơi bạn đang ở thực tế.

+ Dân tộc: bạn viết “Dân tộc Kinh”, Tôn giáo thì bổ trống hoặc là gì “Không”.

+ Thông tin giấy tờ tùy thân: CCCD, ngày cấp, nơi cấp thì ghi như trong thông tin trên giấy tờ tùy thân của bạn.

+ Trình độ văn hóa thì bạn ghi về trình độ, bậc học mà bạn học cao nhất. Ví dụ như bạn tốt nghiệp Đại học rồi đi làm thì bạn ghi “Đại học”, hoặc bạn học lên đến Cao học thì bạn ghi “Cao học”.

+ Thông tin về ngày kết nạp Đoàn, Đảng thì ghi cụ thể về thời gian, nơi kết nạp, nếu bạn không kết nạp Đoàn hay Đảng thì bạn để trống.

+ Khen thưởng, Kỷ luật: nếu có thì bạn liệt kê các khen thưởng của mình, kỷ luật của mình, còn nếu như không thì bạn ghi không.

Viết thông tin nội dung Sơ yếu lý lịch xin cấp chứng chỉ
Viết thông tin nội dung Sơ yếu lý lịch xin cấp chứng chỉ

- Đối với thông tin về gia đình:

Bạn cần ghi rõ các thông tin về bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ/chồng, con cái, anh chị em về:

+ Họ tên chính xác.

+ Tuổi: ghi ngày, tháng, năm.

+ Ghi nơi làm việc, tên cơ quan, địa chỉ.

+ Ghi rõ quê quán của từng người.

- Đối với phần quá trình học tập, đào tạo làm việc.

Hai phần Quá trình đào tạo và quá trình làm việc thì được trình bày trong bảng với các thông tin như sau:

- Năm: ghi khoảng thời gian giữa các năm, hoặc bạn có thể ghi từ tháng/năm.

- Ghi rõ tên trường, tên nơi làm việc.

+ Ghi rõ chức vụ (quá trình làm việc).

+ Ghi rõ ngành đào tạo (quá trình đào tạo).

+ Ghi rõ hình thức đào tạo (quá trình đào tạo).

+ Ghi rõ văn bằng, chứng chỉ (quá trình đào tạo).

2.2.3. Viết phần kết của mẫu SYLL xin cấp chứng chỉ hành nghề:

Ở phần kết luận sẽ là các ý kiến nhận xét cụ thể của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, chữ ký xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, địa phương và của người khai lý lịch.

Cùng với đó, người khai lý lịch cần phải viết rõ cam kết của bản thân đối với tính chất đúng đắn của thông tin trong SYLL, đừng quên ghi địa điểm viết SYLL và thời gian viết nhé.

Tìm hiểu thêm: Cách viết mẫu bìa sơ yếu lý lịch

Viết kết luận trong mẫu Sơ yếu lý lịch làm chứng chỉ hành nghề
Viết kết luận trong mẫu Sơ yếu lý lịch làm chứng chỉ hành nghề

Trên đây là nội dung hướng dẫn những cá nhân đang muốn xin cấp chứng chỉ hành nghề có thể viết hoàn thiện đối với mẫu Sơ yếu lý lịch làm chứng chỉ hành nghề. Hy vọng bài viết đã khái quát được những thông tin mà các bạn đang cần, giúp cho các bạn thuận lợi trong việc chuẩn bị hồ sơ xin làm chứng chỉ hành nghề.

5/5 (2 bình chọn)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN